Bel nu: 055 - 506 45 34

de regeling bij het verhalen van letselschade


Een passende, redelijke vergoeding voor alle schade die een ander u heeft toegebracht. Dat is voor ons het uitgangspunt van een goede letselschaderegeling.
Zo'n regeling kan uit veel schadefactoren bestaan, zoals onder andere:

  • Smartengeld, een vergoeding voor de geleden pijn en smart en gederfde levensvreugde
  • Inkomstenderving, ontstaan doordat u (tijdelijk) niet kunt werken. Misschien verloopt uw carrière anders omdat u arbeidsongeschikt bent geworden. Een zelfstandig ondernemer kan omzet mislopen.
  • Pensioenschade, ontstaan door een pensioenbreuk of doordat u uw pensioen niet meer kunt opbouwen.
  • Huishoudelijke hulp.
  • Tuinonderhoud, de kosten van een tuinman.
  • Medische behandelingen of revalidatiekosten die niet of niet meer door uw ziektekostenverzekeraar vergoed worden.
  • Extra reiskosten in verband met noodzakelijke bezoeken aan diverse medische specialisten of fysiotherapeut
  • Juridische bijstand
  • Zelfwerkzaamheid; de kosten die het gevolg zijn van het niet kunnen klussen in en rond de woning.

De hoogte van de uiteindelijke schadevergoeding is afhankelijk van het soort letsel, uw leeftijd, uw beroep en nog diverse andere factoren.

Kortom: De regeling geldt voor alle kosten die het gevolg zijn van het letsel!


Neem nu direct contact met ons op voor het maken van een afspraak.